top of page
12232898_1678243539099367_54123092134621

About Me

BIM COORDINATOR

Sản phẩm chất lượng đến từ những quy trình chất lượng

Trong suốt những năm qua, tôi đã tham gia các vị trí trong những dự án cao tầng trong cũng như ngoài nước tại các công ty tư vấn, thi công cơ điện và công ty tư vấn triển khai BIM. Nhờ vào đó tôi hiểu rằng va chạm giữa hệ thống này và hệ thống kia thấy bằng mô hình công trình (B.I.Model) chỉ là hình ảnh cái mà chúng ta thấy. Điều chúng ta không thấy là va chạm trong cách chúng ta lên ý tưởng thiết kế và trao đổi thông tin lẫn nhau. Đó là lý do tại sao quy trình BIM sẽ mang lại lợi nhuận tốt nhất cho chủ đầu tư hay là một giải pháp đến các nhà tư vấn và nhà thầu thi công.    

 

Cho dù bạn chuẩn bị khởi động một dự án mới, cần tư vấn về việc triển khai quy trình BIM trong tất cả giai đoạn hoặc một khóa huấn luyện BIM Tools kịp thời để giải quyết các vấn đề lớn hay nhỏ - Tôi sẽ là nguồn tin của bạn. Liên lạc với tôi hôm nay để thiết lập một cuộc họp và tìm hiểu thêm về những gì tôi có thể làm cho bạn.

About: About
bottom of page