top of page
Abstract Glass Building

BUILDING INFORMATION MODELLING

MÔ HÌNH HÓA THÔNG TIN XÂY DỰNG

Mô hình hóa thông tin công trình (B.I.Modelling) là một quy trình tạo và xử lý dữ liệu công trình trong quá trình phát triển dự án. Đó là một không gian ba chiều, có thể mô phỏng với thời gian thực, mô hình công trình ảo hóa bằng chương trình máy tính và bạn có thể tăng năng suất lao động trong suốt quá trình thiết kế và thi công công trình. Quá trình này tạo ra sản phẩm BIM (B.I.Model), với những liên kết hình học của công trình về không gian kiến trúc, cấu kiện kết cấu và hệ thống cơ điện, thông tin địa lý, vật lý, số lượng và thuộc tính của tất cả các thành phần liên quan đến công trình. (đọc tiếp)

B.I.MODELLING: Services

3D MODELING SOFTWARE

Các công cụ được liệt kê dưới đây được sử dụng cho quy trình tạo dựng mô hình, tạo mô hình công trình ảo, triển khai thiết kế và phát hành hồ sơ công trình ở mức độ chi tiết cho toàn bộ quá trình xây dựng.

AUTODESK REVIT

Building-Information-Modeling-System-For

SKETCHUP

Getting Coffee
B.I.MODELLING: Resources and Tips

B.I.MODELLING PROGRAM

Chương trình được xây dựng cho những AEC bước đầu tiếp cận BIM
Tiếp nhận và khởi tạo thông tin

Building-Information-Modeling-Services-I

REVIT MEP BASIC OFFLINE

Chương trình giúp người mới bắt đầu nắm bắt cơ bản về RMEP. Hiểu được những khả năng và hạn chế của RMEP trong những giai đoạn triển khai dự án sử dụng quy trình BIM là nền tảng.  

Khóa học phù hợp với các họa viên, sinh viên và kỷ sư mới ra trường khối cơ điện, mở lớp thường xuyên vào tối thứ 2 4 6 hàng tuần...(đọc tiếp)

Finance Consultancy

REVIT MEP BASIC ONLINE

Chương trình giúp người mới bắt đầu nắm bắt cơ bản về RMEP. Hiểu được những khả năng và hạn chế của RMEP trong những giai đoạn triển khai dự án sử dụng quy trình BIM là nền tảng.  

COMING SOON

COMING SOON
Strategizing

REVIT ARCHITECTURE

COMING SOON

COMING SOON

COMING SOON
Implementation Planning

REVIT STRUCTURE

COMING SOON

COMING SOON

COMING SOON
B.I.MODELLING: Services
Hiện chưa có dịch vụ để đặt. Vui lòng kiểm tra lại sau.
B.I.MODELLING: Bookings Widget
bottom of page