top of page

ASPE Tiêu chuẩn tính toán thiết kế cấp thoát nước

ASPE - Tiêu chuẩn tính toán cấp thoát nước theo thực thể riêng

ASPE (American Society of Plumbing Engineers) là tổ chức quốc tế các chuyên gia về thiết kế, phân tích và thử nghiệm hệ thống ống nước hệ thống.

ASPE (American Society of Plumbing Engineers) là tổ chức quốc tế các chuyên gia về thiết kế, phân tích và thử nghiệm hệ thống ống nước hệ thống. Hiệp hội phổ biến các dữ liệu và thông tin kỹ thuật, bổ trợ cho các hoạt động tạo điều kiện tương tác cộng đồng các kỹ sư cấp, thoát nước với các chuyên gia thông qua nghiên cứu và giáo dục, mở rộng cơ sở kiến ​​thức về ngành kỹ thuật cấp, thoát nước. Các thành viên ASPE là những người đi đầu trong việc thúc đẩy sáng kiến trong thiết kế hệ thống nước, sử dụng vật liệu và năng lượng hiệu quả, đồng thời áp dụng các kỹ thuật tiên tiến trên toàn thế giới.



Các thành viên

ASPE hiện có 6.500 thành viên. Trên thế giới, các thành viên ASPE có mặt tại Hoa Kỳ, Canada, Châu Á, Mexico, Nam và Trung Mỹ, Nam Thái Bình Dương, Úc, Châu Âu, Châu Phi, Caribe và Trung Đông.

Tất cả các thành viên thuộc ASPE trên toàn thế giới và có cơ hội trở thành hoặc tham gia vào các tổ chức thuộc tiểu bang, tỉnh hoặc địa phương trên khắp Hoa Kỳ và Canada. Các tổ chức ASPE tại cơ sở cung cấp các liên kết chính và dịch vụ và chương trình sớm nhất cho từng thành viên.

Các ấn phẩm





Hiệp hội duy trì một chương trình xuất bản, đi đầu là tài liệu tham khảo cơ bản của lĩnh vực nghề nghiệp, Sổ tay Thiết kế Kỹ thuật Hệ thống cấp thoát nước. Sổ tay Thiết kế Kỹ thuật hệ thống cấp thoát nước được xuất bản thành bốn tập, bao gồm 50 chương cung cấp thông tin chi tiết toàn diện về các phương pháp lắp đặt được chấp nhận và tiêu chí thiết kế được sử dụng trong lĩnh vực kỹ thuật cấp, thoát nước. Thư viện ASPE được công bố về hướng dẫn sử dụng kỹ thuật chuyên nghiệp và cuốn sổ tay bao gồm các nước, như: Thiết kế nước sưởi thủ công, Kỹ thuật Hệ thống thiết kế, và Các Hệ thống kỹ thuật và Sổ tay thiết kế, các công cụ tham khảo hệ thống nước.

Danh sách tiêu chuẩn

VOLUME 1: FUNDAMENTALS OF PLUMBING ENGINEERING

 • Chapter 1: Formulas, Symbols, and Terminology

 • Chapter 2: Standards for Plumbing Materials and Equipment

 • Chapter 3: Specifications

 • Chapter 4: Plumbing Cost Estimation

 • Chapter 5: Job Preparation, Drawings, and Field Checklists

 • Chapter 6: Plumbing for People with Disabilities

 • Chapter 7: Energy and Resource Conservation in Plumbing

 • Chapter 8: Corrosion

 • Chapter 9: Seismic Protection of Plumbing Systems

 • Chapter 10: Acoustics in Plumbing

 • Chapter 11: Basics of Value Engineering

 • Chapter 12: Ensuring High-Quality Plumbing Installations

 • Chapter 13: Existing Building Job Preparation

 • Chapter 14: Building Information Modeling

VOLUME 2: PLUMBING SYSTEMS

 • Chapter 1: Sanitary Drainage Systems

 • Chapter 2: On-Site Wastewater Reuse

 • Chapter 3: Vents and Venting Systems

 • Chapter 4: Storm Drainage Systems

 • Chapter 5: Cold Water Systems

 • Chapter 6: Domestic Water Heating Systems

 • Chapter 7: Fuel Gas Piping Systems

 • Chapter 8: Private On-Site Wastewater Treatment Systems

 • Chapter 9: Private Water Wells

 • Chapter 10: Vacuum Systems

 • Chapter 11: Water Treatment, Conditioning, and Purification

 • Chapter 12: Special Waste Drainage Systems

 • Chapter 13: Rainwater and Stormwater Harvesting

VOLUME 3: SPECIAL PLUMBING SYSTEMS

 • Chapter 1: Fire Protection Systems

 • Chapter 2: Plumbing Design for Healthcare Facilities

 • Chapter 3: Treatment of Industrial Waste

 • Chapter 4: Irrigation Systems

 • Chapter 5: Reflecting Pools and Fountains

 • Chapter 6: Public Swimming Pools

 • Chapter 7: Gasoline and Diesel Oil Systems

 • Chapter 8: Steam and Condensate Piping

 • Chapter 9: Compressed Air Systems

 • Chapter 10: Solar Energy Systems

 • Chapter 11: Site Utility Systems

 • Chapter 12: Laboratory Gases

VOLUME 4: PLUMBING COMPONENTS AND EQUIPMENT

 • Chapter 1: Plumbing Fixtures

 • Chapter 2: Piping Systems

 • Chapter 3: Valves

 • Chapter 4: Pumps

 • Chapter 5: Piping Insulation

 • Chapter 6: Hangers and Supports

 • Chapter 7: Vibration Isolation

 • Chapter 8: Grease Interceptors

 • Chapter 9: Cross-Connection Control

 • Chapter 10: Water Treatment

 • Chapter 11: Thermal Expansion

 • Chapter 12: Potable Water Coolers and Central Water Systems

 • Chapter 13: Bioremediation Pretreatment Systems for Fats, Oils, and Grease

 • Chapter 14: Green Plumbing

Chứng chỉ nghề nghiệp

ASPE tài trợ một chương trình chứng nhận quốc gia cho các kỹ sư và nhà thiết kế hệ thống cấp thoát nước, chương trình này mang ký hiệu "Certified in Plumbing Design - Được chứng nhận về thiết kế hệ thống ống nước" hoặc CPD. Chương trình chứng nhận cung cấp cho giới chuyên môn, ngành công nghiệp cấp thoát nước và công chúng một bằng cấp duy nhất, toàn diện về năng lực chuyên môn cho các kỹ sư và nhà thiết kế hệ thống ống nước. CPD kiểm tra hàng trăm kỹ sư và nhà thiết kế tại các trung tâm trên khắp Hoa Kỳ hàng năm. Được tạo ra để cung cấp một chứng chỉ quốc gia, thống nhất, duy nhất trong lĩnh vực hệ thống ống nước được thiết kế, chương trình CPD không liên quan đến bất kỳ đăng ký Kỹ sư chuyên nghiệp (PE) nào do nhà nước quản lý.

ASPE cũng phát triển chương trình được chứng nhận về kỹ thuật viên thiết kế hệ thống ống nước (Certified in Plumbing Design Technician - CPDT) để cung cấp sự công nhận về chuyên môn đối với những cá nhân đủ điều kiện thiết kế hệ thống ống nước. Chứng chỉ CPDT được phát triển như một tiền thân của chứng chỉ Certified in Plumbing Design.

40 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Ứng dụng thực tiễn của BIM trong xây dựng xanh và bền vững

Ứng dụng thực tiễn của BIM trong xây dựng xanh và bền vững Bạn có biết rằng ngành xây dựng là một trong những ngành tiêu tốn tài nguyên nhiều nhất và gây ra nhiều tác động tiêu cực đến môi trường? Tuy

Comments


bottom of page