top of page

Welcome to

THE NEXT BIG THING

KHÓA HỌC REVIT MEP CƠ BẢN

Khóa học xây dựng trên phiên bản mới nhất của Revit MEP 2023. Được thiết kế cho các sinh viên và kỹ sư tìm hiểu về BIM và Revit MEP. Khóa học cung cấp một góc nhìn tổng quan về BIM và kiến thức cơ bản về phần mềm Revit MEP cho người mới bắt đầu. Với sự kết hợp giữa học trực tuyến và những phiên trao đổi chia sẻ trực tuyến và trực tiếp, tuân theo nguyên tắc 80/20, sẽ giúp bạn đạt được kết quả tốt nhất với những nỗ lực tối thiểu.

Image by Martin Adams
Image by Sigmund
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
CHƯƠNG TRÌNH GỒM CÁC PHẦN

01

TỔNG QUÁT

Chúng ta sẻ tìm hiểu về BIM từ nhiều góc độ khác nhau để có cái nhìn tổng quan và chi tiết. Sau đó, áp dụng vào dự án và sử dụng các tính năng mới nhất của Revit MEP.

02

KHỞI TẠO

Phần tiếp theo bao gồm thiết lập ban đầu với Revit MEP. Như liên kết các mô hình từ Kiến trúc và Kết cấu hay xử lý và sử dụng thông tin từ các tệp CAD hoặc PDF.

03

TRIỂN KHAI

Kế tiếp phần trước đó, chúng ta tiến hành thiết lập hệ thống ống cho mỗi hệ thống, bố trí thiết bị và xây dựng hệ thống trên tệp CAD liên kết trước đó.

04

KHAI THÁC

Trọng tâm phần này đi sâu vào khai thác thông tin được triển khai trước đó. Chúng ta sẽ sử dụng các phương pháp để tổ chức, quản lý và triển khai một dự án Cơ điện sử dụng Revit MEP, tập trung vào tính hiệu quả và bền vững lâu dài.

In-Store Help

Click here to edit the text and add your own content to this paragraph.

Same-Day Delivery

Click here to edit the text and add your own content to this paragraph.

Online Orders

Click here to edit the text and add your own content to this paragraph.

24/7 Support

Click here to edit the text and add your own content to this paragraph.

Personal Shoppers

Click here to edit the text and add your own content to this paragraph.

Easy Returns

Click here to edit the text and add your own content to this paragraph.

bottom of page